Η case-study.gr αναλαμβάνει την άμεση και γρήγορη σύνταξη και μορφοποίηση όλων των τύπων των κειμένων στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επίσης αναλαμβάνει τη σύνταξη και τη μορφοποίηση κειμένων που συμπεριλαμβάνουν μαθηματικούς τύπους, φωτογραφίες, σύμβολα, πίνακες, σχέδια κ.α.

Γενικότερα η case-study.gr αναλαμβάνει τη σύνταξη και τη μορφοποίηση σε:

  • Διπλωματικές Εργασίες
  • Πτυχιακές εργασίες
  • Βιβλία
  • Επιστολές
  • Παρουσιάσεις

Η case-study.gr προσφέρει :

  • Ταχύτητα
  • Άμεση κοστολόγηση
  • Υψηλή εγγύηση αποτελέσματος
  • Άμεση εξυπηρέτηση
  • Μορφοποίηση κειμένου σύμφωνα με το πρωτότυπο έγγραφο