Εμπειρία

Ολοι οι συνεργάτες μας είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη φοιτητών.