Η case-study.gr αναλαμβάνει τον ορθογραφικό και συντακτικό έλεγχο όλων των τύπων των κειμένων στα ελληνικά και στα αγγλικά. Επίσης επεξεργάζεται κείμενα που συμπεριλαμβάνουν μαθηματικούς τύπους, φωτογραφίες, σύμβολα, πίνακες, σχέδια κ.α.

Γενικότερα η case-study.gr αναλαμβάνει τον ορθογραφικό και συντακτικό έλεγχο σε:

  • Διπλωματικές Εργασίες
  • Πτυχιακές εργασίες
  • Βιβλία
  • Επιστολές
  • Παρουσιάσεις

Η case-study.gr προσφέρει :

  • Ταχύτητα
  • Άμεση κοστολόγηση
  • Υψηλή εγγύηση αποτελέσματος
  • Άμεση εξυπηρέτηση
  • Μορφοποίηση κειμένου σύμφωνα με το πρωτότυπο έγγραφο