Η συνοδευτική επιστολή (στα αγγλικά: cover letter, motivation letter, personal statement, statement of purpose κ.α.) αποτελεί ένα ξεχωριστό έγγραφο, το οποίο συνοδεύει την αποστολή του βιογραφικού μας σημειώματος, μέσω του οποίου επιχειρείται να απαντήσουμε στα ερωτήματα:

  • γιατί θέλουμε να εργαστούμε/φοιτήσουμε στην συγκεκριμένη θέση εργασίας/πανεπιστήμιο
  • γιατί είμαστε καταλληλότεροι εμείς και όχι κάποιος άλλος για τη προσφερόμενη θέση

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συνοδευτική επιστολή και το βιογραφικό σημείωμα είναι δύο διαφορετικά έγγραφα, με διαφορετικό περιεχόμενο και φιλοσοφία. Η σημασία της συνοδευτικής επιστολής είναι μεγάλη διότι συμπληρώνει (και δεν υποκαθιστά) την αποστολή του βιογραφικού σημειώματος αναδεικνύοντας στοιχεία και ικανότητες που δεν ήταν δυνατό αυτό να παρουσιάσει. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος αλλά να τονίζουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι οι ανακρίβειες και η υπερβολές δεν μας κάνουν ανταγωνιστικότερους, αλλά αυξάνουν τις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι για εμάς και γίνονται πιο απαιτητικοί.

Ο βασικός στόχος της συνοδευτικής επιστολής είναι:

  • Να προκαλέσει το ενδιαφέρον του παραλήπτη να διαβάσει το βιογραφικό σημείωμα
  • Να αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του εαυτού σου
  • Να εξηγήσει γιατί είμαστε κατάλληλοι για την πλήρωση της υποψήφιας θέσης.
  • Να προετοιμάσει τον αναγνώστη της γι΄ αυτά που θα διαβάσει στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Η συνοδευτική επιστολή δεν πρέπει να είναι εκτενής αλλά σύντομη. Απαιτείται λοιπόν οργάνωση λόγου και συντακτική δομή ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως και στο βιογραφικό σημείωμα, έτσι και στη συνοδευτική επιστολή, υπάρχει τυπική δομή η οποία εμπλουτίζεται και διαμορφώνεται κατά περίπτωση.

Τέλος, η συνοδευτική επιστολή μπορεί να απαντά σε ήδη δημοσιευμένη αγγελία εργασίας ή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος, ή να είναι διερευνητική που σημαίνει ότι την αποστέλλουμε σε υποψήφιο εργοδότη χωρίς να έχει δημοσιευτεί σχετική αγγελία.

Η case-study.gr, αναλαμβάνει να συντάξει για εσάς τη συνοδευτική επιστολή σας, βάσει συνέντευξης της οποίας πραγματοποιεί με εσάς!
Για εγγυημένα αποτελέσματα και για την καλύτερη ανάδειξη των δεξιοτήτων σας, εμπιστευτείτε μας!