Λίγα λόγια για εμάς...

Η Case Study είναι μια εταιρεία η οποία έχει ως στόχο την υπεύθυνη συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών σε όλες τις εκφάνσεις των πανεπιστημιακών τους υποχρεώσεων.

Εξειδικευμένοι συνεργάτες, με κύριο προσόν τους την ακαδημαϊκή αριστεία, εξασφαλίζουν την άρτια υποστήριξη των φοιτητών στις πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές τους σπουδές.

Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως μεταφράσεις, δακτυλογραφήσεις και επιμέλεια κειμένων, ορθογραφικό έλεγχο, εξεύρεση επικαιροποιημένης βιβλιογραφίας, απομαγνητοφωνήσεις, σύνταξη κειμένων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και motivation και cover letter.

Είμαστε εδω για εσάς και για τις ανάγκες σας. Στόχος μας η υψηλή ακαδημαϊκή ποιότητα, η συνέπεια, η επικοινωνία, η εμπιστοσύνη και η καθοδήγηση σας, στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Η εταιρεία case-study.gr παρέχει υπεύθυνη φοιτητική υποστήριξη στη συγγραφή εργασιών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και διδακτορικό επίπεδο. Η άρτια πανεπιστημιακή κατάρτιση και η πολυετής εργασιακή εμπειρία των συνεργατών της case-study.gr, με επίπεδο διδακτορικών σπουδών σε αγγλόφωνα κυρίως πανεπιστήμια, έχουν ως αποτέλεσμα άριστα αποτελέσματα κατά την συγγραφή φοιτητικών εργασιών. Η υποστήριξη των σπουδαστών από κάθε ακαδημαϊκό χώρο από τους συνεργάτες της case-study.gr έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη των υποχρεώσεων και των καθηκόντων που παρουσιάζονται με συνέπεια και πρωτότυπη ποιότητα.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης των εργασιών υπάρχει συνεχής επικοινωνία των συνεργατών με τους φοιτητές οι οποίοι και κάνουν τις παρατηρήσεις τους ως συμπληρωματικό στοιχείο της κάθε εργασίας.

Η άρτια, συνεπής και ποιοτική εργασία από τους συνεργάτες της case-study.gr αποτελεί υποχρέωση προς τον κάθε φοιτητή. Εν ολίγοις, η κάθε εργασία που εκπονείται είναι πρωτότυπη. Συνεπώς κανένας από τους πελάτες μας δεν διατρέχει τον κίνδυνο του plagiarism ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής επίπτωσης κατά τη βαθμολόγηση της εργασίας.

Παράλληλα, η ακαδημαϊκή υποστήριξη συνεχίζεται και μετά την παράδοση της εργασίας εφόσον υπάρχουν αλλαγές ή διορθώσεις από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Το Οραμα

Το όραμα της case-study.gr είναι:

 • Να αποτελέσει καινοτόμο φορέα συνεργασίας και αριστείας στην Ακαδημαϊκή κοινότητα διαμέσου της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
 • Να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ανάδειξη των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, μέσα από την πολύτιμη εκπαιδευτική της εμπειρία.
 • Να συνεισφέρει στις προσπάθειες για την αναβάθμιση του τομέα της εκπαίδευσης μέσω ποιοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που συνάδουν απόλυτα με την εποχή της εκπαιδευτικής παγκοσμιοποίησης.

 

Η Αποστολη

Η αποστολή της case-study.gr συνίσταται:

 • Η αριστεία των νέων βάσει των νέων ακαδημαϊκών δεδομένων στους φορείς εκπαίδευσης.
 • Η αναβάθμιση του επιπέδου της εμπορικής και εφαρμοσμένης γνώσης καθώς και των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών. Η ανάδειξη, ενίσχυση και επιβράβευση των ικανών και ταλαντούχων νέων διαμέσου της εκπαιδευτικής τους υποστήριξης.
 • Η παραγωγή και διάχυση τεκμηριωμένης γνώσης.
 • Η διασφάλιση της αξιοπιστίας, της πρωτοτυπίας, της εχεμύθειας, της καινοτομίας της γνώσης απέναντι στους σπουδαστές.
 • Η ανάδειξη του ρόλου της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, με την αξιοποίηση της γνώσης και της δημιουργικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που συσπειρώνει.
 • η ακαδημαϊκή αριστεία.

 

Οι Δρασεις

Για την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής της, η εταιρεία case-study.gr έχει καθορίσει το πεδίο των δράσεων της ως εξής:

 1. Διαρκής ενημέρωση των συνεργατών σε θέματα συγγραφής.
 2. Εξεύρεση εξειδικευμένης και πρόσφατης βιβλιογραφίας για όλες τις θεματικές ενότητες.
 3. Προσεκτική επιλογή συνεργατών.
 4. Συνεχής υποστήριξη στους φοιτητές και μετά την περάτωση της εργασίας τους.

 

Η Στρατηγικη

Προκειμένου να αναδειχτεί η ταυτότητα και ο ρόλος της case-study.gr οι δράσεις της διέπονται από:

 • Δημιουργικότητα, συνέπεια και υψηλή ποιότητα και
 • μεγαλόπνοη οπτική

Συνεπώς η πορεία της εταιρείας μας στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

 • Στη σταθερή της δράση σε σημαντικές περιοχές, όπως η έρευνα, η επιμόρφωση και η ακαδημαϊκή αριστεία.
 • Στις σημαντικές πρωτοβουλίες μεγάλης εμβέλειας και ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτή επιδιώκεται η συνεργασία και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Στην παροχή εκπαιδευτικού συμβουλευτικού έργου προς φοιτητές, σπουδαστές, και σε όποιον άλλο ενδιαφέρεται να επεκτείνει τις εκπαιδευτικές του δεξιότητες
 • Στη δημιουργία βάσης δεδομένων επικαιροποιημένης βιβλιογραφίας ανά θεματική ενότητα.

Η εταιρεία case-study.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την ορθότητα και την αξιοπιστία των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχει. Οι υπηρεσίες της case-study.gr αφορούν αμιγώς στη συμβουλευτική εκπαιδευτική υποστήριξη των σπουδαστών στις μελέτες τους αλλά και στις υπόλοιπες υπηρεσίες τις οποίες επιθυμούν.

Η case-study.gr, μπορεί να αναλάβει την συμβουλευτική ενίσχυση σε ευρείας γκάμας θεμάτων των περισσότερων ειδικοτήτων. Τη θεματολογία την προτείνουν οι φοιτητές, αλλά προσφέρεται και η επιλογή της πρότασης θεματολογίας από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας ανά θεματική ενότητα.

Προκειμένου να εκκινήσει η συνεργασία ζητείται από τον σπουδαστεί να προωθήσει το θέμα της εργασίας, την έκταση, τη γλώσσα συγγραφή, την ημερομηνία παράδοσης, τον οδηγό εκπόνησης εργασίας, καθώς και τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις του επιβλέποντος καθηγητού του.

Η εκκίνηση της συνεργασίας γίνεται με προκαταβολή από τον σπουδαστή/πελάτη του 30% του κόστους του έργου. Αν για την ανάληψη και εκπόνηση κάποιου θέματος απαιτούνται περισσότερα δεδομένα, πραγματοποιείται συνεχής επικοινωνία με την εταιρεία μέσω e-mail.

Στη συνολική τιμή περιλαμβάνονται οι τμηματικές παραδόσεις, οι διορθώσεις που θα ζητήσει ο φοιτητής και ο καθηγητής, η επικοινωνία με τον συνεργάτη που θα αναλάβει τη συγγραφή καθώς και η εγγύηση υψηλής ποιότητας.

Η αποπληρωμή γίνεται πάντα πριν από την τελική παράδοση της υπηρεσίας είτε στο γραφείο είτε μέσω τραπέζης.

Στα πλαίσια της συνεχούς επέκτασης των δραστηριοτήτων μας, αναζητούμε διαρκώς εκπονητές εργασιών και μεταφραστές οι οποίοι να έχουν αγάπη για τη συγγραφή και για την εκπαίδευση.

Αναζητούμε συγγραφείς εργασιών για όλα τα επιστημονικά πεδία, με τίτλους μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και με εμπειρία στη συγγραφή μελετών τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Αναζητούμε παράλληλα μεταφραστές από και προς όλες τις γλώσσες.

Εάν επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα σε μορφή EUROPASS στο case-study.gr@hotmail.com και ο υπεύθυνος εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σας.