Κρατάτε σημειώσεις σε ηχητικά αρχεία; Μπορούμε να αναλάβουμε την απομαγνητοφώνηση τους άμεσα και σε πολύ χαμηλό κόστος, γλιτώνοντας σας πολύτιμο χρόνο και χρήμα.

Στην εταιρεία case-study.gr , σας δίδεται η δυνατότητα ανάληψης απομαγνητοφωνήσεων στα ελληνικά και στα αγγλικά, με απόλυτη πιστότητα καταγραφής που αγγίζει το 100%. Σε όλα τα κείμενα γίνεται πλήρης επανέλεγχος ώστε να συμπληρωθούν τυχόν παραλήψεις.